top of page
  • Zdjęcie autoradariadziewiecka

Psychoterapia a joga

Zaktualizowano: 11 maj 2023

Psychoterapia polega na zastosowaniu metod klinicznych, działań leczących oraz postaw interpersonalnych w celu pomagania ludziom w modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji. Do metod zalicza się różne techniki, ale też relację

terapeutyczną. Najważniejszy cel psychoterapii - pomaganie osobie cierpiącej. Psychoterapia ma uwalniać od cierpienia przez uwalnianie od pewnych schematów osobistych, które tworzą lub nasilają cierpienie. W psychoterapii istotne jest poszerzanie świadomości, eksplorowanie wydarzeń i doświadczeń osobistych, modyfikacje poznawcze i behawioralne, rozwijanie wglądu i rozumienia siebie.


Czym jest z kolei joga i dlaczego jej techniki mogą pomagać w psychoterapii? Joga jest jednym z systemów filozofii indyjskiej. Słowo joga pochodzi od sanskryckiego yuj, co oznacza wiązać, łączyć. Chodzi tu o połączenie ciała, umysłu i duszy. Zwykle joga kojarzy się wyłącznie z asanami, które są fizycznym aspektem tej duchowej praktyki, ale to również przykazania moralne, samodyscyplina, praca oddechem, koncentracja i medytacja.


Praktyka jogi może wspierać modyfikacje, których dokonujemy w trakcie psychoterapii, ponieważ uczy uważności, uczy kontroli oddechu, która jest niezwykle pomocna przy panowaniu np. nad lękiem, czy nad agresją, uczy wreszcie świadomości swojego ciała.

Wszyscy jesteśmy istotami biologicznymi, więc ta jedność ciała i umysłu, w której osiągnięciu pomaga joga również będzie pomagać nam w terapii. Takie aspekty jogi jak medytacja podobnie - pomagają w uspokajaniu się, w kontrolowaniu lęku. Dlatego też techniki zaczerpnięte z jogi czy z mindfulness włącza się w pracę na sesjach terapeutycznych.


Wreszcie joga jako system filozoficzny nadaje życiu pewien sens, daje system wartości, na którym można się oprzeć i odnaleźć. Posiadanie źródła takiego sensu życiowego pomaga w pracy psychoterapeutycznej np. nad stratą, żałobą. Choć też nie zastępuje w całości, bo w takiej pracy też istotna jest eksploracja myśli, przekonań, czy np. praca nad poczuciem winy.


Psychoterapia opiera się jeszcze o relację terapeuty z klientem i ona w samie jest niezwykle ważną częścią procesu. W jodze jesteśmy ze sobą, więc widzimy, że to też praca nad trochę różnymi aspektami naszego życia.コメント


コメント機能がオフになっています。
Post: Blog2_Post
bottom of page