top of page
  • Zdjęcie autoradariadziewiecka

Psychoterapia Gestalt - co to jest i dlaczego się dużo o niej mówi

Zaktualizowano: 11 maj 2023

Terapia Gestalt to system psychoterapii, który wywarł duży wpływ na całą praktykę pomocy psychologicznej. Jest też niezwykle ważnym elementem w podejściu integracyjnym do psychoterapii.


Jakie są główne założenia terapii Gestalt? Skoncentrowanie na działanie, na tym, co tu i teraz, czyli na swoim własnym bezpośrednim doświadczeniu, które odbywa się tu i teraz, doświadczeniu zarówno siebie, jak i otoczenia (pytania: Co teraz czujesz?). Konsekwencją tego jest poszerzanie świadomości swoich przeżyć i działań. Następnie istotne jest uczenie się rozróżniania tego, co ważne i wartościowe od tego, co nieważne i co może szkodzić.


System Gestalt mocno też odwołuje się do własnej odpowiedzialności za swoje życie i wybory i do tego, żeby w tym mieć oparcie właśnie w samym sobie.


Celem terapeuty, korzystające z metod Gestalt jest więc wzmocnienie potencjału człowieka - przez proces integracji. Szukanie autentycznych potrzeb i pragnień.

Starając się stać kimś, kim nie jesteśmy, pozbywamy się tych aspektów siebie które mogą wzbudzać cudze niezadowolenie, a rozwijać te cechy, które są cenione przez społeczeństwo. To prowadzi do stworzenia nieprawdziwego charakteru i do obrony przed konfrontacją z prawdziwym. Osoba zdrowa szuka zaś pełni życia i akceptacji swoich różnych biegunów.

Założenie Gestalt jest takie, że każdy zmierza do osiągnięcia pełni funkcjonowania.


Twórcą terapii Gestalt jest Fritz Perls, urodzony w 1893 roku w Berlinie. Perls zdobył wykształcenie psychoanalityczne w Berlinie i Frankfurcie, a pierwszym jego zawodowym doświadczeniem była praca z żołnierzami z uszkodzeniem mózgu. Później współpracował z Karen Horney i Wilhelmem Reichem. Niemcy opuścił po dojściu Hitlera do władzy. Najpierw mieszkał w RPA, a gdy tam również wzmocnił się faszyzm i apartheid przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W końcu osiedlił się w Kalifornii i w 1964 roku zaczął prowadzić zajęcia i sesje w Instytucie Esalen w Big Sur. Ten instytu znajdujący się nad brzegiem oceanu stał się ośrodkiem łączącym wiele metod terapii: terapię grupową, trening wrażliwości, psychodramę, masaże, filozofię Wschodu, jogę, czy tai-chi.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page