top of page
  • Zdjęcie autoradariadziewiecka

Depresja

Zaktualizowano: 11 maj 2023

Obniżenie nastroju, niezależne od bieżących wydarzeń. Towarzyszyć może lęk, rozdrażnienie, nasilenie występujących fobii, nasilenie objawów hipochondrycznych. Częstymi objawami są też: osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena, poczucie małej wartości, poczucie winy, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, zaburzenia snu, obniżony apetyt, myśli i czyny samobójcze. Do prób samobójczych dochodzi często przez nadużycie leków. Zdarzają się też próby “radzenia” sobie przez nadużywanie alkoholu. Wyróżnia się epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki oraz zaburzenie depresyjne nawracające. Przy rozpoznaniu depresji najlepiej skierować się na psychoterapię i/lub do psychiatry.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fobia społeczna

Fobia społeczna. Co to jest?

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page